53 ГОДИШЊА СКУПШТИНА САВЕЗА СРБИЈЕ

53 ГОДИШЊА СКУПШТИНА САВЕЗА СРБИЈЕ

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА (НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)

 

Са редовне 53-е годишње скупштине Савеза Србије одржане 06.04.2019 године у просторијама удружења СС-124 „Велики Црљени“ у Великим Црљенима.

Сходно статуту Савеза Србије председник Савеза Никола Сандуловић сазвао је редовну годишњу скупштину.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Отварање скупштине
 2. Избор радног председништва (записничара и оверивача записника).
 3. Извештај верификационе комисије
 4. Усвајање пословника о раду скупштине
 5. Извештај И.О. о раду Савеза за период између две скупштине

а) Извештај такмичарске комисије

б) Извештај дисциплинске комисије

в) Извештај благајне

 1. Извештај надзорног одбора
 2. Дискусија по поднетим извештајима
 3. Усвајање извештаја
 4. Предлог финансијског плана 2019 годину
 5. Дискусија и усвајање
 6. Разно

 

ПРИСУТНИ:

Градимир Ђурић (заменик председника), Драгољуб Грујић, Живомир Живановић (регион 1), Владимир Зубић, Малушевић Павле (Регион 2), Драган Алексић (регион 3), Слободан Муњиза, Петар Спасћ (Регион 5), Милош Расинац (регион 6), Владимир Марковић, Бобан Игњатовић (регион 7), Ратибор Пауновић, Драган Тодоровић (регион 8), Ненад Хуберт (Регион 9), Стеван Марковић (Регион 10), Дане Хркаловић, Драган Стјеповић (регион 13) и Влада Јокић (самостално удружење СС-101 из Клења) . Присутан је и председник дисциплинксе комисије Савеза Србије Душан Дукић.

 

ОДСУТНИ:

                Никола Сандуловић (регион 1), Александар Ловрић (регион 11), Дејан Ђиновић (регион 12).

 

Тачка 1: Скупштину је отворио и поздравио присутне делегате Градимир Ђурић (заменик председника) и предложио горе наведени дневни ред.

Дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 2: У радно председништво изабрани су Градимир Ђурић, Владимир Марковић и Дане Хркаловић. За овериваче записника изабрани су: Слободан Муњиза и Милош Расинац. За записничара изабран је Драган Алексић.

Тачка 3: Извештај верификационе комисије поднео је тех.секретар Живомир Живановић и обавестио скупштину да је од 22 делегата присутно 19 делегата. Те да иста може да се одржи и доноси правоснаже одлуке.

Тачка 4: Пословник о раду скупштине једногласно је усвојен.

Тачка 5: У протеклој години одржана су два састанка И.О. један на почетку такмичарске сезоне а други на крају исте. Чланови И.О. су стално били у контакту и решавали актуелне проблеме.

Састанци И.О. протекли су у толератној и радној атмосфери. Евентуалне проблеме уз пуно сагласје једногласно су превазиђени.

Финансијски моменат је увек присутан,али је све учињено да се све обавезе Савеза испуне у задовољавајућој и коректној форми.

Због веома лоших временских прилика нисмо одржали ни једно такмичење у организацији Савеза Србије. Због тога није одржана ни свечана вечера са доделом награда.

а) Председник такмичарске комисије Савеза Владимир Зубић обавестио је делегате да није одржано ни једно такмичење због временских прилика.

б) Председник дисциплинске комисје Душан ДУкић обавестио је делегате да није било прекршаја у протеклој 2018 години. То је добар показатељ и надам се да ће тако и бити у 2019.

в) Благајник Савеза Градимир Ђурић поднео је финансијски извештај, финаскијско пословање било је максимално штедљиво. Делегати су до детаља упознати са средствима утрошеним од новца добијеног од цене алке. Мере штедње су притсутне на сваком кораку живота и рада Савеза.

Тачка 6: Због чињенице да сму ову скупштину Савеза одржали у Великим Црљенима, надзорни одбор је извештај благајне детаљно прегледао после завршене скупштине. Председник надзорног одбора Петар Спасић прегледао је финансијско стање. Фактуре и рачуни су покривени фискалним рачунима и одговарајућом документацијом. Предлог је да нови члан надзорног одбора уместо спреченог  Предрага Митровића буде Бобан Игњатовић усвојен је једногласно.

Тачка 7: Душан Дукић (регион 1): Чланови И.О. Савеза, превасходно, да се потруде и нађу спонзоре Савеза ( на пример да купе гарнитуру пехара или златну алку). Дане Хркаловић (Регион 13): Могао бих да помогнем, треба ми јасан захтев и сагласност председника Савеза. Градимир Ђурић (регион 1): У 2018 години нисмо одржали ни једно савезно такмичење ни сениора ни јуниора. Колико памтим то се свих ових година у назад није догодило. Такмичарски правилник јасно и прецизно условљава одржавање и пуштање такмичења. Ако је временска прогноза таква (20 сати пре пуштања такмичења, у суботу око 12:00 Часова) да не дозвољава почетак такмичења, било због ветрова, кише …., не можемо организовати и пустити такмичење. Нормативни акти Савеза, где спада и такмичарски правилник, не сме се кршити и не дозволити појединцу да тумачи правилник такмичења како он хоће. Владимир Зубић (регион 2): У потпуности се слажем са дискусијом Градимира Ђурића као председник такмичарске комисије Савеза Србије. Такмичарски правилник ни у којем случају не сме се кршити. Градимир Ђурић(регион 1): Добро знате да је 12.03.2019 године око 01:00 часова иза поноћи дошло до пожара у згради Савеза. И поред интервеније ватрогасаца начињена је велика материјална штета. На сајту Савеза можете видети шта је остало од зграде Савеза. У ватреној стихији која је прогутала зграду Савеза, остала је нетакнута наша славска икона – Богојављење господње. А то нешто говори о свему овоме. Обавештавам све делегате скупштине , а самим тим и све наше чланове, да је зграда Савеза са опремом осигурана код  Дунам осигуравајуће куће. Покренули смо поступак наплате штете по полисама које Савез поседује. Све даље кораке по том питању отворено ће обавештавати чланове Савеза преко чланова И.О.

Све приче које тренутно круже око свега овога сматрајте измишљеним. Праве информације увек ћете добити од чланова И.О.

Тачка 8: Сви извештаји су једногласно усвојени.

Тачка 9: Градимир Ђурић благајник Савеза изнео је члановима скупштине детаљан финансијски план за 2019 годину.

Тачка 10: Финансијски план за 2019 годину усвојен је једногласно.

Тачка 11: Слободан Муњиза (регион 5) : Покрећем питање новог каталога Савеза. Прошло је четири године од штампања садашњег каталога. После дискусије око штампања каталога, скупштина је изгласала комисију за штампање новог каталога: Слободан Муњиза (регион 5), Ненад Хуберт (регион 9) и Драган Стејповић (регион 11).

На њима је да осмисле начин и штампање каталога и о томе известе И.О. Савеза Србије. Градимир Ђурић (регион 1): Предлажем да се све квалификације на свим нивоима (општина, регион и такмичења Савеза Србије) пренесу за 2015 годину. Тамо где је одржано такмичење, (општина, регион ) пренос квалификација не важи.

Предлог је усвојен једногасно.

Владимир Зубић (регион 2): у другом региону конкретно Панчеву, имамо проблем са удржењем које није наручило алке у првој тури за 2019 години. Наручили су алке у четвртој тури и сада би да се такмиче за општинско и регионално такмичење у 2019 години.

После бурне дискусије делегата одлучено је : По такмичарском правилнику ко наручи алке до 01.04 за следећу годину је члан Савеза и има право такмичења у текућој години. Ко наручи алке у другој-трећој и вандредној четвртој тури не може да се такмичи у текућој години.

Неколицина делегата Савеза дало је предлог за промену такмичарског правилника. Дане Хркаловић (регион 13) : Померити сатницу почетка такмичења. Слободан Муњиза (регион 5): Третирати јуниорско такмичење са сениорским у смислу припадања термина.

После дискусије донета је одлука: Налаже се представницима региона да у својим регионима прикупе предлоге од чланства и такве доставе предстеднику судијске организације Владимиру Марковићу, који ће их класификовати и изнети на првом састанку И.О. Савеза Србије.

Предлог  да сви голубови буду у јату (после консолидације јата од пет минута) и да нема отписа голубова није усвојен. ( пета гласова „ЗА“ а 11 гласова „ПРОТИВ“

Павле Малушевић (регион 11): Постављам питање квалитета алки ( Бројеви на алкама су нечитки а година је мала). Живомир Живановић (регион 1) : Као куцач алки за Савез обавештавам вас да ће бројеви на алкама за 2020 годину бити читкији и већи. Драган Алескић (регион 3): Предлажем да овластимо Градимира Ђурића испред скупштине да представља Савез у свим активностима везаним за обнову зграде Савеза ( представљање испред Савеза Србије код осигуравајуће куће ДУНАВ). Предлог је једногласно усвојен. Живомир Живановић(регион 1): Обавештавам скупштину да је пропустом представника региона 8 Смедерево начињен прекршај где је Дарку Стевановићу који је одлуком дисциплинксе комисије истеран доживотно из Савеза Србије, дозвољенјо да и даље буде члан истог Савеза да се такмичи и да наручује алке. Пошто је Дарко Стевановић наручио алке за 2019 годину које му нису испоручене, дајем предлог да му се врати новац.

Предлог је једногласно прихваћен.

Новац је предат Ратибору Пауновићу који ће новац предати Стевановићу.

Владимир Марковић (регион 7) Одајем признање Градимиру Ђурићу и Живомиру Живановићу што су се несебични ангажовали око насталог пожара и контаката са ДУНАВ осигурањем. Живомир Живановић (регион1): Спискови за савезна такмичења за сениоре доставити до 20.05.2019 године, а за јуниорска такмичења до 10.07.2019 године, на адресу тех. Секретара, ул. Радничка 34, 11563 Велики Црљени. Контакт тел. 060-3626-126

Обавезују се представници региона да до 10.05.2019 године обавесте тех.секретара колико им је потребно комплета контролних алки. У пожару је страдало све па и контролне алке.

Напомињем термине за наручивање алки:

 • Први термин је до 01.04 текуће године
 • Други термин је до 01.08. текуће године
 • Трећи термин је до 01.10. текуће године
 • Четврта (ванредна) тура је током целе текуће године, али у том случају сав новац остаје Савезу Србије.
 • Ради лакшег пословња Савеза алкице се морају наручивати преко представника региона (удружења, оптшина, регион).

Састанак завршен у 15:00 часова.

 

У Великим Црљенима                                                                                                                Председник Савеза Србије

06.04.2019                                                                                                                         Никола Сандуловић

 

Оверивачи записника:

Слободан Муњиза

Милош Расинац

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *