54 редовна изборна годишња скупштина 04.04.2020.

54 редовна изборна годишња скупштина 04.04.2020.

A4_5 ceolo.png
ИЗВОД ИЗ ТЕЛЕФОНСКОГ РАЗГОВОРА ( НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)

                Са 54 редовне изборне годишње скупштине Савеза Србије, одржане 04.04.2020. године телефонским разговором са свим делегатима региона чланица Савеза Србије са почетком у 11ч.

Сходно статуту Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије, председник Савеза Никола Сандуловић сазвао је редовну изборну скупштину Савеза Србије.

                ДНЕВНИ РЕД:

  1. Отварање скупштине
  2. Избор руководства Савеза Србије
  3. Разно

ТЕЛЕФОНСКИ ПРИСУТНИ ДЕЛЕГАТИ: Градимир Ђурић, Драгољуб Грујић, Живановић Живомир (регион 1), Владимир Зубић, Милошевић Павле (регион 2), Драган Алексић (регион 3), Драган Јовановић, Миодраг Димић (регион 5), Милош Расинац (регион 6), Владимир Марковић, Бобан Игњатовић (регион 7) Ратибор Пауновић, Драган Тодоровић (регион 8), Ненад Хуберт (регион 9), Стеван Марковић (регион 10), Александар Ловрић (регион 11), Дејан Ђиновић (регион 12) и  Дане Хркаловић (регион 13).

ОПРАВДАНО ОДСУТНИ: Никола Сандуловић (регион 1)

Од 19 делегата скупштине телефонски је присутно 18 делегата, скупштина има легимитет за ради и одлучивање.

Тачка 1: Скупштину је телефонски отворио Градимир Ђурић (подпредседник Савеза Србије). Сваког делегата је обавестио да је 2020 године изборна година. Ове године је истекао мандат свих руководеих тела и појединаца Савеза Србије. Морамо предложити и изабрати ново руководство, за нови мандат у трајању од четири године.

                Обзиром да се као и република Србија, налазимо у вандредном стању и полицијском часу, ову скупштину одржавамо телефонски да не би имали вакум простор у руковођењу Савеза.

                Тачка 2: Тражим од делегата скупштине,по регионима да именом и презименом дају имена чланова Извршног одбора који ће се на тај начин формирати.

Након формирања новог Извршног одбора Савеза, по статуту Савеза, изабрано је ново руководство Савеза.

На основу изјашњавања делегата Скупштине, нова чланова И.О Савеза Србије у наредном четворогодишњем мандату су:

                Регион 1: Никола Сандуловић, Градимир Ђурић

                Регион 2: Владимир Зубић

                Регион 3: Драган Алексић

                Регион 5: Јовановић Драган

                Регион 7: Владимир Марковић

                Регион 8: Ратибор Пауновић

                Регион 9: Ненанд Хуберт

                Регион 10: Стеван Марковић

                Регион 11: Александар Ловрић

                Регион 12: Дејан Ђиновић

                Регион 13: Дане Хркаловић

Тачка 3: Драган Јовановић (регион 5); Предлажем да се Радивоје Петровић члан региона 5 изабере за члана такмичарске комисије Савеза Србије.

Предлог је једногласно прихваћен.

Живановић Живомир (регион 1): Напомињем да морамо да уведемо ред око наручивања алки. Мора да се схвати да због лакшег рада мора да постоји само три термина за наручивање алки.

Ванредна тура за израду алки је после израде треће туре.

Наручивање алки треба да се одвија по терминима:

                Прва тура : до 01.04. текуће године,

                Дргуа тура: до 01.08. текуће године,

                Трећа тура :до 01.10 текуће године.

Предлог је одлуком већине делегата усвојен.

Телефонска Скупштина Савеза Србије је завршена у 14 часова.

У Београду                                                                                                                         Подпредседник

04.04.2020.                                                                                                                           Савеза Србије

                                                                                                                                                Ђурић Градимир

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *