Одлука дисциплинске комисије. Предмет: Величков Јовица

Величков Јовица Д.Туцовића 76, 11000 Београд   ПРЕДМЕТ: Одлука дисциплинске комисије   Дисциплинска комисија Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије, на својој седници одржаној 03.04.2016.

Read More