Одлука дисциплинске комисије 04.03.2018

Одлука дисциплинске комисије 04.03.2018

 

Дисциплинска комисија Савеза одгајивача голубова српских високолетача

Србије

 

 

Предмет: Одлука дисциплинске комисије.

На својој седници одржаној дана 04.03.2018 годнине покренула и водила дисциплински поступак против Оташевић Драгише и Милошевић Борка чланова удружења СС-326 из Крагујевца сходоно члану 8 став 8 такмичарског правилника Савеза Србије, а на основу пријаве од стране председника такмичарске комисије Савеза Србије Зубић Владимира.

Прегледом ваше изјаве дисциплинска комисија је установила да садржај пријаве има тежину ваше одговорности за прекршај који сте учинили а након тога донела једногласну одлуку.

ОДЛУКА:

Којом Вас кажњава јавном опоменом по члану 9 тачка 1 дисциплинског правилника Савеза Србије.

Кажњавају се :

  1. Оташевић Драгиша СС-326 из Крагујевца
  2. Милошевић Борко СС-326 из Крагујевца
  3. Миловановић Мирко СС-326 из Крагујевца (председник такмчарске комисије)
  4. Насковић Зоран СС-326 из Крагујевца (Такмичар)

 

Против ове одлуке незадовољна страна према члану 41 дисциплинског правилника има право жалбе И.О. Савеза Србије у року од 15 дана од пријема овог решења али преко дисциплинске комисије из члана 44 дисциплинксог правилника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Прегледом изјава и кроз телефонске разговоре установили смо да је Оташевић Драгиша благовремено обавестио председника такмичарске комисије удружења СС-326 и самог такмичара да због радне обавезе не може да иде на суђење 25.06.2017 године код такмичара Стојановић Дејана члана удружења СС-193 из Лесковца.

Из изјаве Милошевић Борка установили смо да је он благовремено обавестио председника такмичарске комисије удружења СС-326 да жели и да може да иде на суђење али пошто нема вожачку дозволу да му обезбеде превоз.

Из телефонског разговора са председником такмичарске комисије Миловановић Мирком установили смо да су се он, а и сам такмичар Насковић Зора неодговорно поднели према овом насталом проблему по члану 67 такмичарског правилника.

Као олакшавајућу околност дициплинска комисија је узела у обзир одговорно понашање такмичарске комисије региона 7-Лесковац која је приликом сазнања да судије које су делегиране код такмичара Стојановић Дејана нису дошле, доделила је резервне судије које је благовремено припремила а на основу члана 68 такмичарског правилника и овластила да изврше суђење.

Дисциплинска комисија ће у будуће ригорозније кажњавати овакве прекршаје.

На основу утврђених доказа дисциплинска комисија је морала донети наведену одлуку која ступа на снагу одмах.

 

У Београду                                                                                                         Председник дисциплинске комисије

04.03.2018                                                                                                                           Дукић Душан

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *