Редовна годишња скупштина Савеза Србије 14.04.2018. године

Редовна годишња скупштина Савеза Србије 14.04.2018. године

Извод из записника (непотребно изостављено)

 

 

Са редовне 52-e годишње скупштине Савеза Србије одржане 14.04.2018. године у просторијама Савеза Србије са почетком у 11 часова у улици Снежане Хрепевник 61, Раковица, Београд.

Сходно статуту савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије, председник савеза г-дин Никола Сандуловић сазвао је редовну годишњу скупштину.

                Дневни ред:

 1. Отварање скупштине
 2. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника
 3. Извештај верификационе комисије
 4. Усвајање пословника о раду скупштине
 5. Извештај И.О. о раду за период између две скупштине

а) Извештај такмичарске комисије

б) Извештај дисциплинксе комисије

в) Извештај благајне

 1. Извештај надзорног одбора
 2. Дискусија по поднетим извештајима
 3. Усвајање извештаја
 4. Предлог финансијског плана за 2018 годину
 5. Дискусија и усвајање
 6. Разно

Притсутни: Градимир Ђурић (Заменик председника), Живомир Живановић (Регион 1), Драгољуб Грујић(Регион 1), Владимир Зубић (Регион 2), Малушевић Павле (Регион 2), Драган Алексић (Регион 3), Слободан Муњиза (регион 5),Спасић Петар (Регион 5), Милош Расинац (Регион 6), Владимир Марковић (Регион 7), Ратибор Пауновић (Регион 8), Тодоровић Драган (Регион 8), Ненад Хуберт (регион 9),  Стеван Марковић (Регион 10), Дејан Ђиновић (Регион 12), Дане Хркаловић (Регион 13), Влада Јокић (Самостално удружење СС-101 Клење), прутсутан председник дисциплинске комисије Савеза Србије Душан Дукић.

Одсутни: Никола Сандуловић (Регион 1) и Александар Ловрић (Регион 11).

 

Тачка 1: Скупштину је отворио и поздравио присутне делегате Градимир Ђурић (Заменик председника) и предложио горе наведени дневни ред.

Дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 2: У радно председништво изабрани су Градимир Ђурић (Регион 1), Ненад Хуберт (Регион 9), Владимир Зубић (Регион 2), Дане Хркаловић (Регион 13). За овериваче записника изабрани су: Владимир Марковић (Регион 7), Слободан Муњиза (Регион 5). За записничара изабран је Драган Алексић (Регион 3).

Тачка 3: Извештај верификационе комисије поднео је технички секретар Живомир Живановић и обавестио делегате да скупштину чине 22 делегата од чега је притсутно 20 делегата. Те да иста може да се одржи и доноси правоснажне одлуке.

Тачка 4: Пословник о раду скупштине једногласно је усвојен.

Тачка 5: У протеклој години одржали смо два састанка И.О. један пред почетак такмичарске сезоне и други на крају такмичарске сезоне. Током целе године чланови И.О. сва запажања и евентуалне проблеме решавали су телефонским контактима.

Одржани састанци И.О. су били конструктивни у радној и толератној атмосфери. Чланови И.О. учинили су све да се одржана такмичења одвијају у спортској атмосфери.

Проблеми са финансијама су притсутни, али смо успели, да реализујемо све активности које су неопходне да савез живи и ради.

Имамо питање чланства, око организације јуниорских такмичења, односно броја учесника јуниорских такмичења. Данас на овој скупштини решићемо и тај проблем. Ове године се очекују лошије временске прилике, неподноснији услови за такмичења. Надам се да ћемо сви заједно успети да превазиђемо и те проблеме. У току 2017 године успели смо да организујемо као и свих ових година уназад, веома успешно свечану скупштину Савеза. Најуспешнији су добили заслужено освојене награде.

а): Председник такмичарске комисије Савеза Србије Владимир Зубић (Регион2): У 2018 години одржали смо првенство Србије Сениори и првенство Србије + Сениори. Јуниорска такмичења нису одржана због незаинтересованости такмичења. Куп шампиона због лоших временских услова није одржан.

Сви такмичари су адекватно по такмичарском правилнику награђени.

б): Председник дисциплинске комисије Савеза Србије Душан Дукић: У такмичарској 2017 години десио се један преступ. Судије из Крагујевца ( Драгиша Оташевић и Борко Милошевић) Нису отишли на суђење где су били одеђени. Замењени су другим судијама и то такмичење је одржано. Судије које нису отишле на такмичење кажњене су строгим укором као и председник такмичарске комисије њиховог удружења Миливојевић Мирко и сам такмичар Зоран Нацковић чија комисија није отишла на суђење. Сви они су се некоретно понели према одлуци такмичарске комисије Савеза Србије. Следећи пут казна ће бити драстично већа за све који такав прекршај направе.

в): Благајник Савеза Србије Градимир Ђурић (Регион 1): Поднео је исцрпан финансијски извештај. Из извештаја се види да је финансијско пословање било максимално стедљиво. Да би пословање било позитивни, неопходно је пронаћи спонзоре Савеза. Делегате су упознати до детаља о свим аспектима расподеле средстава од цене алке. Такође делегати су упознати са мерама које И.О. Савеза Србије предузима са мерама стедње средстава ( по питању путних трошкова чланова И.О; путних трошкова судија за такмичења, материјалних трошкова).

Тачка 6: Председнк надзорног одбора Савеза Србије Петар Спасић (Регион 5): Обавештавам делегате скупштине да су прегледани финансијско стање и рачуни и утврђено је да је све покривено фактурама, фискалним рачунима из одговарајућу документацију.

Тачка 7: Слободан Муњиза (Регион 5): И.О. региона 5 има примедбу на проценат који регион добија од алки. Сматрам да регион треба да добије више средстава.

Владимир Зубић (Регион 2): Добро знамо како се сви заједно добијамо да Савез организује такмичења, купи награде, плати путне трошкове. Мислим да су сва средства адекватно распоређена.

Драган Алексић (Регион 3): Ако од ових средстава, које савез има, издвојимо већи проценат  за општине и регионе, Савез неће моћи да ефикасно организује такмичења и да плати путне трошкове. Стога сматрам да не би требало давати више средстава општинама и регионима. Ипак Савез је тај који повезује све чланове у једну целину-Савез и организује све за нормалан рад.

Живомир Живановић (Регион 1): Заборављамо кроз шта смо све прошли у задњих неколико година. Сви заједно смо се борили да савез опстане. Савез је опстао. Да би Савез функционисао по статуту, организовао такмичења и све остале активности мора да има финансијску потпору. Сматрам да је предлог региона 5 неоснован.

Павле Малушевић (Регион 2): Чланство је мало и треба се прилагодити томе. Они који су и даље хушкачки расположени треба их избацити из Савеза. Треба смањити величину пехара и ако треба укинути робну награду. Чланови нашег  региона предлажу да бројеви на алкицама буду већи.

Ненад Хуберт (Регион 9): Колико ја видим проблем је у приходима. Како их повећати стварно не знам. Можда треба куповати мање пехаре и наћи спонзоре.

Ратибор Пауновић (Регион 8): У потпуности прихватам  извештај благајника Ђурића. Сматрам да је И.О. на предходном састанку добро поступио око расподеле средстава. И.О: ће на следећем састанку, на крају такмичарске сезоне донети одлуку око наградног фонда.

Владимир Марковић (Регион 7): И.О. региона 7 ме је овластио да изнесем следеће предлоге:

 • Да се укину робне награде
 • Да се јуниорско одржава са минимум три такмичара
 • Да се умањи плата техничком секретару Савеза Србије

Градимир Ђурић (Регион 1): И.О. Савеза ће на крају сезоне, према члану 79 такмичарског правилника, донети одлуку о врсти и величини награда.

Тачка 8: Извештаји су једногласно усвојени.

Тачка 9: Благајник Савеза Србије Градимир Ђурић (регион 1): Изнео је детаљан финансијски план за 2018. Годину.

Тачка 10: Драган Алексић (Регион 3) Слажем се са предложеним финансијским планом.

Финансијски план је једногласно усвојен.

Тачка 11: Владимир Марковић ( Регион 7). Предлажем да се јуниорско такмичење Србије може одржати са најмање три такмичара.

Предлог је једногласно усвојен.

Зубић Владимир (Регион 2): Предлажем да се лет голубова у погубљењу продужи са 10 на 12 часова.

После полемичке дискусије одлучено је да се овај предлог проследи судијској организацији на дубљу анализу.

Живомир Живановић (Регион 1): Свима нама је познато да је такмичење Србије сениори наше најеминетније такмичење, сматрам да нам такмичење Србија + сениори није потребно.

Предлог проследити судијској организацији на разматрање.

Градимир Ђурић (регион1): Пријаве за такмичење Србија Сениори, Србија + Сениори и куп првака послати до 31.05.2018. године техничком секретару Живановић Живомиру ул. Радиничка 34, 11563 Велики Црљени. Контак телефон: 060/36-26-126.

Искоришћене контролне алке да се врате техничком секретару до 25.05.2018. године.

Спискове контролора предати техничком секретару до 25.05.2018 године.

 

 

Обавештавамо чланство о терминима за наручивање алкица:

Термини за наручивање алкица:

 • Први термин за наручивање алкица је до 01.04. текуће године
 • Други термин за наручивање алкица је до 01.08. текуће године
 • Трећи термин за наручивање алкица је до 01.10. текуће године
 • Вандредна тура за наручивање алкица је за нове чланове и укупна цена алке од 20 динара припада Савезу Србије. Од четврте туре општине и региони не добијају проценат.
 • Ради лакшег пословања Савеза алкице се морају наручивати преко представника региона (удружење, општина, регион).

Састанак завршен у 14 часова.

 

 

У Београду                                                                                                                                Председник Савеза Србије

14.04.2018. године                                                                                                                     Никола Сандуловић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *