Састанак И.О. Савеза Београда одржан 03.03.2018

Састанак И.О. Савеза Београда одржан 03.03.2018

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА (НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО)

 

Са са станка И.О. Савеза Београда одржаног 03.03.2018 године са почетком у 11 часова у просторијама Савеза Србије.

 

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са предходног састанка
  2. Извештај председништва

а) Извештај такмичарске комисије

б) Извештај дисциплинксе комисије

в) Извештај благајне.

  1. Дискусија по поднетим извештајима и усвајање
  2. Извештај надзорног одбора
  3. Припрема радниг дела годишње скупштине савеза Београда
  4. Разно (текућа питања)

 

Присутни:

Живомир Живановић (О.С. Лазаревац), Градимир Ђурић (О.С. Звездара), Дејан Петруцић (О.С. Обреновац), Драгољуб Грујић (О.С. Земун), Милош Берисавац (О.С. Младеновац), Драган Савић (О.С. Палилула), Душан Пејовић (О.С. Чукарица) и Мирослав Лукић (О.С. Раковица)

Састанак је отворио и њиме преседавао Живомир Живановић (подпредседник Савеза Београда) и предложио у напред дневни ред.

Дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 1. Записник са предходног састанка усвојен је једногласно.

Тачка 2. Живановић је изнео да се И.О. савеза Београда састајао два пута у протеклој години и то у марту и у октобру на крају такмичарске сезоне. Састанци су били толерантни и конструктивни. И.О. Савеза Београда је све проблеме решавао за добробит свих чланова савеза. Чланови И.О. Савеза Београда су учинили све да се такмичења одвијају у спортској атмосфери по такмичарском правилнику.

Прошле године имали смо један не одлазак судија на такмичење сениора Савеза Београда код такмичара Ковачевић Драгана члана СС-364 из Младеновца. Дисциплинска комисија је адекватно и по дисциплинском правилнику санкционисала овај прекршај.

а) Одржано је само сениорско такмичење Савеза Београда а јуниорско није одржано због лоших временских услова. Такмичарска комисија је поднела пријаву против Дидановић Дарка члана СС-28 из Обреновца због лажног пријављивања чланова комисије и Лазић Милоша и Миленковић Николе чланова СС-309 из Скеле, који се нису одазвали као судије.

б) Дисциплинска комисија је разматрала пријаву такмичарске комисије и из достављених изјава установила да је  Дидановић Дарко члан СС-28 из Обреновца лажно преставио да су Лазић Милош и Миленковић Никола чланови СС-309 из Скеле који нису добровољно пристали да буду делегирани као судије Дидановић Дарку. Лазић Милош и Миленковић Никола су разрешени одговорности због не одласка као судије.

Дидановић Дарко је кажњен јавном опоменом.

Такмичару Ковачевић Драгану члану СС-364 из Младеновца одлуком дисциплинске комисије дозвољава се да пренесе квалификацију у такмичењу сениора Савеза Београда из 2017 за 2018 годину.

Дисциплинкса комисија ће у будуће ригорозније кажњавати овакве прекршаје.

в) Извештај благајне поднео је Драгољуб Грујић благајник савеза. Из поднетог извештаја види се да је Савез Београда пословао позитивно.

Тачка 3. Живомир Живановић је изнео да би требало више повести рачуна око бржег скупљања рачуна за гориво и наплате новца за путне трошкове судија.

Извештаји су усвојени једногласно.

Тачка 4. Извештај надзорног одбора поднео је Милош Берисавац (председник)

Надзорни одбор је прегледао материјално финансијксо пословање савеза и завршни рачун и установио да је све урађено у складу са важећим прописима.

Тачка 5. Радни део скупштине Савеза Београда заказан је за 31.03.2018 године у просторијама Савеза Србије са почетом у 11 часова.

Тачка 6. Милош Берисавац је напоменуо да сва удружења која немају жиро рачуне и не послују преко истих а регистровани су у АПР-у морају поднети завршни рачун и потврду о неактивности.

                Цена алкица за 2019 годину је 20.00 динара по комаду.

Колики ће проценат остати општинским и регионалним савезима донеће И.О. Савеза Србије на свом првом заседању. Сви општински савези ће бити благовремено обавештени.

Цена алкица је подигнута због великих обавеза Савеза Србије и малог броја наручивања алкица.

Велико интересовање је за каталог, предлаже се да се доштампа одеђењ број каталога.

                Спискови за наручивање алкица за 2019 годину доставити 31.03.2018 године техничком секретару Савеза Србије.

 

                Састанак је завршен у 12:30 часова.

 

 

У Београду                                                                                                                         Председник Савеза Београда

03.03.2018                                                                                                                                    Никола Сандуловић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *