Састанак И.О. Савеза Србије одржан 10.03.2018

Састанак И.О. Савеза Србије одржан 10.03.2018

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

 

                Са састанка И.О. Савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије скраћено (Савез Србије) одржаног 10.03.2018 године са почетком у 11 часова у просторијама Савеза Србије.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање записника са предходног састанка
 2. Извештај председништва
 3. Извештај комисија

а) Извештај такмичарских комисија

б) Извештај дисциплинске комисије

в) Извештај благајне

 1. Дискусија по поднетим извештајима
 2. Усвајање извештаја
 3. Предлог финансијског плана за 2018 годину
 4. Дискусија и усвајање
 5. Договор о цени алке за 2019 годину
 6. Заказивање радног дела скупштине Савеза Србије
 7. Разно

Притсутни: Градимир Ђурић (Заменик председника), Живомир Живановић (Регион 1), Владимир Зубић (Регион 2), Драган Алексић (Регион 3), Слободан Муњиза (регион 5), Владимир Марковић (Регион 7), Јовица Животић (Регион  8), Стеван Марковић (Регион 10), Дејан Ђиновић (Регион 12), Дане Хркаловић (Регион 13), Влада Јокић (Самостално удружење СС-101 Клење)

Одсутни: Никола Сандуловић (Регион 1), Милош Расинац (Регион 6), Ненад Хуберт (регион 9), Александар Ловрић (Регион 11)

 

Састанак је отворио и њиме преседавао Градимир Ђурић (Заменик председника) и предложио у напред  дневни ред.

Дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 1. Записник са предходног састанка је усвојен једногласно.

Тачка 2. Градимир Ђурић (Регион 1) поднео је извештај о раду И.О. Савеза Србије у протеклој 2017 години. И.О. Савез Србије састао се два пута у протеклој години и то у марту и октобру после завршене такмичарске сезоне. Свечани део годишње скупштине одржан је у ресторану „Језеро“ на Ади Циганлији где су најуспешнији такмичари добили заслужене награде ( телевизор, пехаре, златне алке и дипломе).

Постоји интересовање одређеног броја удружења за повратак у матични Савез.

Тачка 3.

а) Извештај такмичарске комисије поднео је Владимир Зубић (председник такмичарске комисије) и навео да је 2017 година била неповољна за лет голуба Српског високолетача. И поред тако лоших временских услова одржана су два такмичења у категорији сениора и то Србија и Србија +. Најбољи такмичари су адекватно награђени.

Прошле године имали смо један неодлазак судија на такмичење сениора Савеза Србије код такмичара Стојановић Дејана члана удружења СС-193 из Лесковца.

Дисциплинска комисија је адекватно и по дисциплинском правилнику санкционисала овај прекршај.

в) Извештај дисциплинске комисије поднео је Драган Савић (заменик председника исте)

Дисциплинска комисија је разматрала пријаву такмичарске комсиије и из достављених изјава и телефонских разговора са прекршиоцима установила да се како чланови комисије Оташевић Драгиша и Милошевић Борко чланови удружења СС-326 из Крагујевца, тако и председника такмичарске комисије удружења СС-326 Миливојевић Мирко и сам такмичар Насковић Зоран члан СС-326 нису се поднели одговорно према насталом проблему.

                Једногласном одлуком дисциплинске комисије њих четворица кажњени су јавном опоменом. Овако благу казну донели смо на основу одговорног понашања такмичарске комисије (региона 7) Лесковац. Они су се понели одговорно и на време доделили резервне судије које су благовремено припремили као резерву.

                Овом приликом похваљујемо такмичарску комисију (региона 7) Лесковац.

Дисциплинкса комисија ће у будуће ригорозније кажњавати овакве прекршаје.

в) Извештај благајне поднео је Градимир Ђурић (благајник Савеза Србије). Ђурић је поднео веома детаљан извештај благајне за 2017 годину. Из извештаја се види да Савез веома тешко испуњава своје обавезе према текућим потребама. У 2018 години ако одржимо свих пет савезних такмичења, веома тешко ћемо то финансијски покрити.

Тачка 4: Градимир Ђурић (Регион 1) Мислим да недолазак судија на такмичење представља озбиљан дисциплински прекршај. Дисциплинкса комисија Савеза овог пута је поступила благо према прекршиоцима. Јавна опомена је блага казна за учињени прекршај.

Животић Јовица (Регион 8) Јавна опомена јесте блага казна за овај прекршај. Сматрам да је дисциплинска комисија, због мира у савезу, поступила на овај начин.

Живомир Живановић (Регион 1) Подржавам изречену казну. Ако би се ово поновило казна би морала да буде строжија не само за прекршиоце него и за цео регион чији су они чланови.

Владимир Мраковић (Регион 7) Поносан сам што је удружење СС-193 из Лесковца у 2017 години двоструки екипни победник за „Србију“ – сениори и „Србију+“ – сениори. Мислим да од оснивања Савеза није био овакав случај. То је велики подстицај региона 7 а посебно удружење СС-193 из Лесковца. Захваљујем се свим голубарима удружењима СС-193 чији сам и ја члан који су дали допринос за остваривање оваквог успеха. Што се тиче финансијског извештаја, сматрам да је савез финансијски домаћински вођен. Јасно ми је да у 2018 години ако се одрже сва такмичења биће јако тешко да се савез одржи у финансијској позитиви. Познат ми је проблем недоласка судија на такмичење из Крагујевца. Помогао сам да се нађе замена судија, надам се да се ово неће поновити. Ако се поново дисциплинкса комисија Савеза мора да буде ригорознија.

Тачка 5: Извештаји су једногласно усвојени.

Тачка 6: Градимир Ђурић (Регион 1) Из предлога финансијског плана за 2018 годину, види се да су путни трошкови судија за такмичење и адекватне награде (пехари, златне алке и дипломе) основни трошкови Савеза Србије.

Сматрам да ћемо успети да расходе прилагодимо приходима.

Тачка 8: И.О. Савеза Србије је на предходном састанку предложио да цена алкице за 2019 годину буде 20 динара по комаду.

Владимир Марковић (Регион 7) Разуђеност региона и такмичара у њима повећава путне трошкове а цена алке не покрива те трошкове. Морамо пронаћи начин да повећамо приходе у Савезу у облику спонзора и донатора. Што се тиче мог региона новчани део од алки је мали да се покрију потребе региона.

Јовица Животић (Регион 8) Свестан сам да је део новца од алкица за општину и регион (2,8 динара по комаду) недовољан за њихове потребе. Савез мора да опстане и организује савезна такмичења и обезбеди награде. Само прихватање апенаже од 2,8 динара општинама и регионима Савез може да опстане.

Владимир Зубић ( Регион 2) Искутство у региону 2 је да 50% трошкова такмичења ( путни трошкови судија ) сноси сам такмичар. Треба размислити на ту тему у будућности.

Драган Алексић ( Регион 3) Намеће се питање стратешког решавања финансија Савеза. Без финасија савез не може опстати. Сви заједно треба добро да размислимо и нађемо решење.

Предлог о процетуалној цени алке ( општина, регион, Савез Србије ) дат је на гласање.

                И.О. Савеза Србије донео је одлуку:

                7 гласова _______ ЗА

                1 глас ______ Против ( Владимир Марковић регион 7 )

                1 глас ______ Уздржан ( Слободан Муњиза регион 5 )

                Да од цене алке 20 динара, 2,8 динара добије општински савез, 2,8 динара добије регионални савез, а 14,4 динара добију произвођачи алке.

 

Тачка 9: Радни део скупштине Савеза Србије заказује се за 14.04.2018 године у просторијама Савеза Србије са почетком у 11 часова.

Тачка 10: И.О. Савеза Србије на предходном састанку предложио је да члан једног удружења може судити друштвену утакмицу члану другог удружења.

И.О. Савеза Србије једногласно је донео одлуку.

Члан удружења Савеза Србије може судити друштвену утакмицу члану другог удружења под следећим условима.

 • Да поседује важећу судијску легитимацију Савеза Србије.
 • Да је измирио чланарину у текућој години према удружењу у којем је учлањен у Савез Србије
 • Да је наручио алкице за следећу годину до 01.04. текуће године
 • Да има потврду матичног удружења Савеза Србије да је све предходне набројане услове испунио.

Са таквом потврдом може да одсуди наведену утакмицу и остварени резултат је валидан и узима се као квалификациони резултат за такмичење за првенство општине и првенство региона.

Преко удружења, општине и региона доставити број каталога које Савез може да одштампа.

Састанак је завршен у 13:30 часов

 

У Београду                                                                                                                 Председник Савеза Србије

10.03.2018 године                                                                                                          Никола Сандуловић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *